Birch Series

0 produkter

Tillbaka till Natal

Björk tenderar att förstärka höga frekvenser mer än t.ex. lönn och har därför generellt en ljusare ton.