Artikelnummer 1069200

EarMaster 7 Cloud 20 Credits

Engelskspråkig version endast för Skolor 20-Användare

1995,00 kr/fp
Lägg i varukorgen

Inom 24 timmar

Molnupplagan av det storsäljande programmet EarMaster. Den gör det möjligt för musikskolor och universitet att förse elever och lärare med en användarlicens för såväl skol- som hemmabruk. Dessutom finns Internetbaserad möjlighet att synkronisera alla kurser, övningar och resultat från EarMaster mellan lärare, elever och skolor. 

Nytt i version 7

 • Ny övning: Sångövning melodi.(spela eller sjung en musikalisk fras när du läser den och få omedelbar feedback)
 • Ny övning: Sjung eller spela en melodi efter att ha lyssnat.
 • Ny notation med 2 typer: klassisk och jazz
 • - Inställning av röstomfång i övningsinställningar.
 • - Nya typer av intervall och ackord kombinerar harmonisk och melodisk uppspelning.
 • - Nya ljuddetekteringsalgoritm från Mu Technologies.
 • - Möjligheter att ladda SoundFonts vid uppspelning.
 • - Mer nyanserad återkoppling på elevens prestation
 • - Nya alternativ för notartikulationer (legato, staccato, sustained)
 • - Ny smidigt användargränssnitt
 • - Ny gitarrstämmare
 • Och hundratals många andra tillägg och förbättringar!

FÖR WINDOWS OCH MACINTOSH