Surgex

0 produkter

Alla varumärken

Vad skyddar din utrustning?

SurgeX produkter ger ett väldigt säkert överspänningsskydd och underlättar spänningsdistribution för ljud-, video-, TV- och datorutrustning. SurgeX Advanced Series Mode® teknologi är faktiskt överlägsen konventionella lösningar som bygger på "metal-oxide varistors" (MOV) och förstörs inte när den ingriper mot höga spänningstoppar. MOV-baserade överspänningsskydd och hybrider av dessa verkar genom att fördela spänningsenergin mellan ledningarna i hela strömsektionen, till neutral och/eller till jord. "Series Mode"®-teknologin blockerar och kapslar in topparna istället för att fördela den vidare. SurgeX använder ”noll- genomsläpp”-teknologi vilket ger det mest effektiva och pålitliga skyddet som finns att tillgå. Den hindrar alla toppar upp till 6000V, med obegränsad ström, utan att framkalla skadliga sidoeffekter som att smitta skyddsjorden eller förstöra "common-mode” i systemet.